MOJA PSYCHOLÓGIA - YOGA A DEPRESIE

“Mám kamarátku, ktorá neúspešne bojuje s depresiami. Raz som čítala, že aj yoga môže v takýchto prípadoch pomôct. Je to tak? Ako? Ste v tom úspešná?”

Poznáme ich takmer všetci - stavy strachu, úzkosti, vnútorného nepokoja, či neschopnosti zvládať náročné úlohy dňa. Keď sa však ku všetkému pridá ranná nespavosť, apatia, poruchy trávenia, neschopnosť cítiť emócie, či nezvládanie bežných zodpovedností, ocitáme sa v stave, ktorý netreba podceňovať. Cesta z tohoto začarovaného kruhu von je často veľmi pomalá, zdĺhavá a náročná.

Kombinácia terapie slovom a terapie pohybom (yogou) však v praxi dokazuje doslova zázraky.

Pravidelné praktikovanie yogy má preukázateľný súvis s našim psychickým stavom a náladou. Prostredníctvom  tela v yoge človek pracuje s mysľou, jogové asány (pozície) fixujú naše vnútorné postoje. Telo pomáha dávať informáciu duši, cez telo si vytvárame pohľad na seba, svoje seba-vnímanie. Inými slovami, keď človek hrdo stojí v pozícii bojovníka, preberá „hrdosť ako životný postoj“ do svojho vnútra. A telo je múdre, pamätá si.


Taktiež vedomý a kontrolovaný dych, s ktorým sa pracuje počas hodín yogy, je zručnosť, ktorá prechádza aj do bežného života a jeho fungovania v ňom.

V starých indických jogových textoch sa hovorí, že sme prišli na tento svet s určeným počtom dychov (nie rokov, ktoré nám podľa karmy ostáva prežiť). Kvalita, hĺbka a intenzita nášho dychu teda nie je samozrejmosťou, ale čímsi, čoho dôležitosť si veľmi málo uvedomujeme.

V psychickej záťaži, pri strese či v náročných obdobiach života nám práve plytký a rýchly dych častokrát bráni prekonať prekážky, ktoré sa potom usídľujú ako stuhnuté, nehybné a boľavé emočné bloky.

Často pracujem s ľuďmi v náročných životných situáciách a kombinujem terapeutický prístup a yogu, kde zdôrazňujem vedomé dýchanie. Títo ľudia prichádzajú na hodiny väčšinou  skľúčení, stiahnutí do seba, bez akejkoľvek chuti k životu. Naopak, po yoge smeruje ich pohľad oveľa vyššie, ich oči sú viditeľne jasnejšie a cez vzpriamené držanie tela vyžarujú vnútornú energiu. Cez jógu dokážu znovu nájsť vnútornú disciplínu, spojenie sa so životným rytmom, optimizmom a častokrát aj nádejou - čo práve pri depresiách tak veľmi chýba.