YOGA AKO TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

Zopár dôvodov, prečo je možné yogu vnímať nielen ako pohybovú aktivitu, ale ako terapeutický systém.

Yoga pomáha:

A

Začať vnímať a poznávať možnosti vlastného tela a využívať jeho múdrosť.

Poznať svoj dych a jeho silu. Objaviť cez dych možnosti ako posúvať pohyb ďalej.

Narábať s vlastnou energiou a obnovovať jej zdroje.

Postupne odstraňovať bloky z tela, predlžovať skrátené časti, či “zacyklené”

stuhnutia (emočné i fyzické).

B

Predchádzať, alebo zmierňovať psychické problémy spojené s úzkostnosťou, depresívnymi stavmi, traumami, náročnými životnými obdobiami, či zvýšeným stresom.

Cez kvalitu, hĺbku a intenzitu dychu ovplyvňovať svoje životné postoje, nálady či rozhodnutia.

C

Viditeľne vytvarovať a spevniť svoje telo.

Schudnúť presne na miestach, kde je to pre Vaše telo vhodné.

Pracovať so stereotypmi, ktoré nie sú vždy telu prospešné.

Zlepšovať držanie tela, pracovať s váhou tela a jej správnym rozložením.

Zvyšovať a podporovať imunitu, zdravý životný štýl a sebadisciplínu.

Spolu s yogou upraviť svoje stravovacie návyky a denný rytmus/režim.

D

Podporiť svoju kondíciu a dopracovať sa k efektívnejšiemu narábaniu s telom.

Pracovať s centrom tela (core) a takto lepšie ovládať aj jeho periférie aj v aktívnych, výkonových športoch. Zvýšiť svoju flexibilitu a ohybnosť.