KRÍZA V PARTNERSTVE - moja psychológia január

Kriza v partnerstve

„Mám pocit, že s partnerom prechádzame krízou vo vzťahu. Túžim po tom, aby ma obdivoval ako ženu, tak, ako to bolo na začiatku vzťahu. Chcela by som, aby bol mojim najlepším priateľom, rada by som mu hovorila o sebe viac a zároveň vedela viac o ňom. Veľa času trávi v práci. Zdá sa mi, že sa predo mnou uzatvára a hľadá si vlastný program, kde až nestojí o moju spoločnosť. Zraňuje ma to, cítievam sa sama, často ...až odstrčená. Ja by som náš voľný čas chcela tráviť spoločne, pestovať si záujmy, priateľstvá, v ktorých by sme boli ako pár, ako „jedno“..

Mužská a ženská energia majú úplne iný charakter a smerovanie. Ak vychádzame z hypotézy, že sú si podobné, alebo rovnaké, tak predpokladáme, že partner má od vzťahu tie isté očakávania ako my. Avšak opak je pravdou. Ženská energia je priestranná, intenzívna, nemá hranice, limity. Žena je bytosť, ktorej najvyššou orientáciou sú vzťahy. U muža je to inak – jeho energia má jasný a priamy tok, podvedomo prirodzene vytvára a rešpektuje pravidlá, vnáša poriadok a zameranie na cieľ. Mužská energia je výkonová, lineárna, má vzťah k logike. Práca býva často sebavyjadrením a zároveň aj spôsobom, ako lásku prejaviť.
Tieto prirodzené sily sa prejavujú v partnerských vzťahoch. Ak to odmietame, vznikajú odlišnosti a žial často sklamania, tlak či nerešpekt.
Do vzťahu by sme nemali vstupovať s tým, že si hľadáme svoju polovičku, teda niekoho, kto nás doplní či vyváži. Vzťah by mal „tvoriť“. Zdravý pohľad na vztah má v sebe skrytú otázku „Čo spolu vytvárame a ako?“. A to namiesto štandardného „V čom ma ten druhý dopĺňa? A či to robí dobre?“.
Tiež je podstatné si uvedomiť, že v partnerovi nie je úplne možné hľadať najlepšiu priateľku. V úvode je to krásne, avšak neskôr vo vzťahu to môže spôsobiť rolový zmätok. Muž stráca svojho Muža v sebe a žena svoju Ženu pre vzťah. Ostávajú pôvodné, aj nové očakávania a ťažia vzťah
Touto zmenou v pohľade by sme sa vyhli množstvu očakávaní, ktorá väčšinu vzťahov zabíja a ničí.
Vidím pre vás riešenie v tom, že sa na svojho partnera pozriete inými očami a v jeho snahe unikať budete skôr hľadať niečo prirodzené, hodné ocenenia - potrebu, ktorá musí byť naplnená.
Žena k svojmu naplneniu potrebuje ženské sily a kruhy a muž jednoducho naopak. To určite nevylučuje spoločné záľuby, či aktívne strávený čas spolu. Avšak tie môžu vzniknúť potom, ak má oba strana dostatok priestoru na žitie svojich potrieb.