Alžbetka Husarovič: Príbeh, ktorý píše život a yoga ho číta, cíti a potrebuje..

30.12.2020
·
Nina Menkynová

Keď som mala 28 rokov, prežila som vážnu cievnu mozgovú príhodu.

Najprv som si myslela, že sa z nej nikdy nedostanem. Z následkov spomeniem len tie, ktoré som považovala v danom čase za najťažšie: čiastočná nehybnosť pravej polovice tela, strata reči (99% afázia, problémy s pomenovávaním predmetov), spustený kútik, strata krátkodobej pamäte atď. V čase, kedy sa mi toto spomínané dialo, som porodila a vychovávala dve dcérky. 

Trvalo viac rokov, kým som sa “rozchodila, rozcvičila, rozhovorila”... Nastali však ďalšie, oveľa závažnejšie problémy. Tie ale boli spôsobené mojou dotknutou psychikou. Spôsobila a stále spôsobuje moje obavy zo stretávania sa s  ľudmi, z vystupovania na verejnosti, vyvoláva pocity hanby, neistoty, nedôvery v seba...

Som pôvodne právnička a založiť Občianske združenie ‪Porážka.sk‬, ktoré sa venuje najmä šíreniu osvety o Cievnej Mozgovej Príhode, som považovala za svoju povinnosť. Až toto združenie a jeho aktivity dávajú celému môjmu žitiu/ne-žitiu v chorobe zmysel a hodnotu. Dávam do toho všetko, čo viem a dokážem. Aj preto som sa rozhodla skúsiť využiť priestor, ktorý ponúka Nina a jej yoga v kombinácii s terapiou. 

Vymysleli sme “YOGU PRE NEPORAZENÝCH”. Verím tejto ceste, lebo Nina pozná môj príbeh a aj to, aké je pre mňa náročné vykročiť mimo zóny, ktorú poznám. Viem, že mám jej veľkú podporu.

Držte mi palce, lebo toto SOM a CHCEM byť naozaj JA.”

- Written by Alžbeta Husarovič 💙


V mojom zámere zorganizovať “YOGU PRE NEPORAZENÝCH” sa toho skrýva veľa.. Podporiť nielen pekný názov a dobrú myšlienku, ale najmä veľmi osobný príbeh ženy, ktorú poznám a počas jej cesty čiastočne sprevádzam. Zámerom je tiež spojiť yogu s osvetou choroby, ktorej samotným cvičením vytvárame prevenciu. 

Alžbetka (aj keď ona sama si to pripustiť nechce) je pre mňa symbolom tej neporazenej. Bola navrhnutá aj za Slovenku roka v kategórii Charita. 

Učiť sa nanovo chodiť, keď to už jej dcéra vie lepšie. Učiť sa nanovo rozprávať a prežívať si osamote to, aký namáhavý je každý posun. Učiť sa písať, keď to je pre celé okolie čosi samozrejmé. Učiť sa veriť si vo vzťahoch, kde je tak silný vnútorný kritik, hanba a nedôvera v seba. 

A veľa, veľa iných bariér, ktoré sa ani nedajú predstaviť. Aj to je CMP a schopnosť nenechať sa poraziť!

🙏🏻😇 Podporme zmysel jednej z ciest, ktorá ide mnohými zákrutami. Verím, že charitatívna akcia “YOGA PRE NEPORAZENÝCH” sa stane krásnou tradíciou. 

Alžbetka bude na yogovej podložke s nami. Yogovať a veriť, že osveta pomôže zachrániť inú podobnú cestu. Aby nemusela ísť toľkými tŕňmi.. 🙏🏻😇

- Written by Nina