Ahoj, som Nina Menkynová

Som terapeutka, koučka, lektorka, píšem články, veľa publikujem. Okrem toho už takmer 15 rokov milujem a učím yogu.

Yogu a terapeutickú prácu mi zo začiatku ani nenapadlo prepájať. Čoraz viac však vnímam prepojenia medzi našim telom a mysľou, dušou, emóciami. Pracujem s touto synergiou a využívam jej hĺbku.

Picture of Nina Menkynova

Môj životopis

Ja a psychológia

V súčasnosti pracujem pod vlastnou značkou "Nina Menkynová" a zameriavam sa najmä na individuálny koučing, terapeutickú prácu, ale aj na tímový koučing a nadstavbové tréningy mäkkých zručností.
Ako psychologicky orientovaný terapeut sa orientujem na osobnostný rozvoj, vzťahové záležitosti, facilitáciu konfliktov a profesionálny sprievod pri procesoch osobnej transformácie.

Od roku 2002 pracovala v oblasti manažérskeho poradenstva (a to v kľúčových spoločnostiach na slovenskom trhu - Amrop Hever a Menkyna&Partners MC).
V oboch bolo mojou hlavnou špecializáciou psychologické hĺbkové posudzovanie a to v rámci hodnotiacich HR projektov, manažérskych auditov a analýz potenciálu. Následne som participovala na implementácii zistení a pôsobila ako kouč v rôznych sektoroch na Slovensku a v regióne CEE.

Mám ukončené vysokoškolské psychologické vzdelanie a som absolventkou I. fázy dlhodobého medzinárodného psychoterapeutického výcviku v Procesorientovanej psychológii (POP) certifikovaného Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, POP inštitútom v Portlande a Zürichu. V súčasnosti som viacnásobnou certifikovanou absolventkou dlhodobého výcviku systemických konštelácií podľa Berta Hellingera.

V rodinných konšteláciách mám ukončené výcviky u Zdenky Tuškovej a Čeňka Roseckého. Som absolventkou firemných konštelácií v rámci Hellinger Institut Nederland, v súčasnosti v tomto inštitúte študujem rodinné konštelácie.
Mám absolvované semináre u Jana Bílyho, Antona de Kron-a, Nany Kruger. Systematický prístup aktívne a s veľkou úctou využívam aj v terapiách a aj ako súčasť koučovacích techník. Som aktívnou a jednou zo zakladajúcich členov Inštitútu systemickej práce a konštelácií. Som aktívna v publikačnej činnosti, pravidelne prispievam do periodika Moja Psychológia a iných.

Ja a yoga

Som bývalá aktívna gymnastka, členka reprezentačného tímu Slovenska v modernej gymnastike (MG), aktívna pretekárka, aj niekoľkonásobná majsterka Slovenska. Počas môjho vysokoškolského štúdia psychológie som pracovala ako trénerka, choreografka a certifikovaná rozhodkyňa športového klubu MG.

Yoge sa intenzívne venujem od roku 2006. Začala som power jógou a stále túžila ísť čoraz viac do hĺbky. Začala som sa cielene venovať dvom systémom.
Od roku 2008 až doteraz som žiačkou Iyengar školy jógy. Tento prístup učí vysokej koncentrácii na detail a technickosti prevedenia asán. Práve toto sa snažím vnášať aj ako inštruktorka do svojich hodín. Druhý prístup - tradičná ashtanga vinyasa jóga ma vedie k úplnému rešpektovaniu svojho tela, prirodzenosti pohybov a zároveň k veľkej disciplíne a pohybovej logike.

Na svojich hodinách sa venuje vinyasa flow jóge, kde cielene prepájam techniku asán s ich dynamikou a zameraním na dych.Zároveň sa na yogu pozerám aj cez svoju prácu, ktorou je poradenstvo, psychoterapia a life- balance koučing.

Nadobudnuté certifikáty:
Kompletný Teachers Training Power Joga, Power Yoga Akademie Praha – absolvované všetky tri úrovne (Basic Instruktor 2008, Advanced Instruktor 2008, Master Instruktor 2011). Teachers Training Vinysasa flow power yoga, Powerjoga akadémia Slovensko, 2010. Teachers Training Gravid yoga, Powerjoga akadémia Slovensko, 2011.
Priebežné štúdium Iyengar školy jógy od roku 2008.
Teachers Training Ashtanga yoga, I.level 2016. Kontinuálne vzdelávanie sa v rôznych systémoch jógy (absolvované workshopy s učiteľmi Nancy Gilgoff, Manju Pattabhi Jois, Petri Räisänen, David Swenson, David Williams...)

Profesionálny rozvoj pre manažment

s Ninou Menkynovou

Korporátny svet je živý a dynamický systém, ktorý vytvára rôzne a často náročné situácie. Koučing vnímam ako proces, ktorý prebúdza vlastné zdroje manažéra či lídra tak, aby tieto sitúacie zvládol.