Ninine ĎAKUJEM

10.5.2021
·
Nina Menkynová

🙏🏻NININE ĎAKUJEM🙏🏻

Mám 45 rokov a pocit, že som za posledný rok prežila doslova niekoľko životov.
Napriek tomu, že som mala pocit, že som si svoju životnú školu počas a okolo svojho rozvodu už zažila, za posledný rok som do zóny nekomfortu vstupovala takmer dennodenne.

Verím v silu ľudských objatí a za posledný rok som objímala takmer výlučne cez virtuálny svet.
Mám rada dotyk a dotýkala som sa viac spúšte kamery, než ľudí.
A aj keď asi pôsobím sebaisto, dennodenné státie pred kamerou znamená veľkú mieru odvahy, prísnosti a aj prekračovanie hraníc intimity a zraniteľnosti. Ani náhodou mi nebolo každý deň ľahko či “pevne”.
Prihovárať sa v joge cez obrazovku nevidiac vlastne komu, je pravdepodobne tiež vec sebadisciplíny a nastavenia.
A hlbokej viery, že sa touto virtuálnou cestou láska dokáže preniesť ďalej, do sŕdc.

Vstupovať stále viac do sveta, kde “som videná” je pre mňa aj vecou vnútornej práce.
A to vo všetkých smeroch - inšpiratívnosti, ale aj schopnosti ukázať zraniteľnosť. Odvahe, ale aj možnosti ukázať slabosť či nedokonalosť.  Otvoriť sa aj tomu, že budem súdená, kritizovaná.
Vystaviť sa všetkému, čo príde a ustávať to s rovnakou láskou v srdci.

Naplno a najmä cez telo som si však precítila silu VĎAKY.
Som o toľko “bohatšia”. O každú jednu chvíľu toho sebazapretia a hľadania ľahkosti.
Zacítila som silu vzťahu voči svojim synom oveľa viac. Zacítila som silu vzťahov priateľstva. Zacítila som aj svoju vlastnú silu v samote.

Už aj pred rokom som vedela veľa, avšak počas tohto roku som to akoby naplno precítila CEZ TELO.
Veru aj vďaka sile, nespútanosti, živelnosti a nekompromisnosti ľadovej vody, ktorú som objavila. Ako svoj silný ZDROJ.
Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ma sledujú cez “Čo ma učí voda?” - píšem tam naozaj o svojich vnútorných prežívaniach, životných postojoch a vierach.

Som tá istá Nina a zároveň každú chvíľu iná, nová. Vystieram ruky životu, kričím mu ÁNO a on mi to vracia.
Ako vlnu sebou nechávam prejsť aj to krásne a aj to boľavé - až tam dolu, k zemi. Dôverujem jej, že mi ponechá to, čo mi patrí. A vezme hlboko všetko, čo nie je moje.

Ďakujem, že som mohla vykročiť širšie, objaviť priestor ozajstného poznávania cez telo, skúmať výšku neba a stabilitu zeme.

Moja 45-ka znamená životný krok vo veľkej dôvere.

🙏🏻Ďakujem v tomto roku za všetkých mojich blízkych, drahých - vy dobre viete, komu to patrí🙏🏻

Súčasťou môjho tvorenia je aj môj nový “svet” na www.ninamenkynova.com. Ďakujem aj vám všetkým, čo ste práve tu so mnou...🙏🏻

S veľkou láskou, nina🤍