OZ Otvorené Náručie: Deti v rozvodových situáciách

23.2.2023
·
Nina Menkynová

⚡Deti v rozvodových situáciách⚡

..je téma, ktorá sa dá “chytiť” z rôznych uhlov..


O akých otázkach sme spolu s Jarkou Šulejovou hovorili my?
…spomeniem niektoré…

💫 Čo to môže znamenať, keď rodičia tvrdia “Obetujeme sa kvôli deťom a ostaneme spolu.”..?
💫 Čo táto obeta spôsobuje v širšom pohľade na rodinný systém?
💫 Komunikovať nezhody/rozchod/odlúčenie rodičov, alebo nechávať dieťa nevedomé/nezainteresované?
💫 Čo ak dieťa preberá rolu vinníka za rozchod rodičov?
💫 Umožniť dieťaťu rozhodovať o preferenciách voči jednému z rodičov pri určovaní styku?
💫 Dodržiavať tu bezvýhradne dohodnuté pravidlá fungovania?
💫 Ako v detskom svete v týchto prípadoch zabezpečiť/podporiť zdravú komunikáciu?

… Podcast má už teraz nahranú druhú časť, ktorú zverejníme čoskoro.
S láskou a vďakou za možnosť, nina🤍