OZ Otvorené Náručie: Strach

8.12.2022
·
Nina Menkynová, Jarka Šulejová

Nový podcast z dielne OZ NÁRUČIE znovu na zaujímavú tému, tému STRACHU.

Za pozvanie, možnosť zamyslieť sa a všetky otázky ďakujem zakladateľke združenia Jarke Šulejovej.

✨Strach ako spojenec a hybná sila.
✨Strach ako možnosť bezpečnejšie vykročiť.
✨Strach ako rešpekt. Intenzita. Možnosť prekonať komfortnú zónu.

ale aj

⚡Strach ako nástroj moci a priestor pre manipuláciu.
⚡Strach ako ustrnutie.
⚡Strach uznať svoju výnimočnosť.

Podcastom znie aj moja úvaha o šamanizme a umení POZNÁVAŤ svet intuitívne a cez energiu (namiesto popisovať ho). A to v porovnaní s našim súčasným bytím v raciu a informáciách. Tam je strach žiaľ prítomný automaticky.

Inými slovami, môj podcastový odkaz by mohol znieť aj takto: “ Sme oveľa viac, než si myslíme…”

Podcast nájdete na spotify cez Otvorené náručie.

S láskou, ninu