Rozdiel JE v detaile... (článok pre časopis Moja Psychológia, november 2021)

14.11.2021
·
Nina Menkynová

Rozdiel JE v detaile... 

Tieto slová píšem ako terapeutka, yogínka a tiež ako žena po 40-ke. Píšem ich najmä preto, že sa mi stále viac a viac ukazujú vzájomné prepojenia a sila zdanlivých maličkostí. Vo všetkom, čo v živote robíme a tiež ako myslíme a cítime.

Rýchle tempo, nesmierne veľa pracovných aktivít znásobených počtom mojich detí (😅) patria asi neodmysliteľne ku mne. Avšak stále viac a viac v živote vnímam všetko to, čo mi ukazujú detaily a zdanlivo jednoduché  a pritom tak podstatné maličkosti...

Žijem čoraz viac múdru vetu, ktorá hovorí, že „Boh žije v detaile“...

Skúsim to rozviesť ďalej... 

Detaily v pohybe..

Nie je jedno, AKO sa hýbeš. Yoga JE pre mňa, ktorá sa jej venujem už takmer 15 rokov, práve o týchto malých rozdieloch. Yoga ma naučila vnímať pohyb a samotné pozície ako energiu. Rada hovorím, že yogová asana „žije“. Nie je statická, nie je to nemenný stav tela.  Naopak, stále sa vyvíja a to aj v závislosti od toho, koľko v nej ostávame. Mení ju napríklad náš dych. Mení ju naša pozornosť a schopnosť sa na asanu sústrediť. Mení ju naša nálada, vnútorné nastavenie. Nie je jedno, ako vstupujeme do pozícií, ani ako z nich vystupujeme.

Funguje to celé samozrejme aj naopak. Yoga pre mňa doslova prepája telo s dušou. To, čo si z pozície dokážeme zobrať, ovplyvní našu psychiku. Ak človek stojí hrdo, hrdosť vstúpi do jeho mysle. Ak máme otvorený hrudník, ten priestor si vytvárame aj vo vlastnom vnútri. Naopak, keď pozeráme v pozícii nevedomky dolu, často si to smutné nechávame vstúpiť do seba a stiahnuť sa tým.  

Detail, ktorý vytvára energia slova..

Nie je jedno, ako komunikujeme.

Jedna a tá istá informácia sa dá vysloviť nekonečne veľa spôsobmi. A dokáže vyvolať nekonečne rozličné reakcie, emócie. Slovo ako také má oveľa menšiu hodnotu, než jeho energia. Všetci dobre vieme, že ÁNO častokrát znamená NIE.

Je to teda v spôsobe, AKO ho vyslovíme. AKO komunikujeme je častokrát oveľa dôležitejšie, než to, ČO vlastne hovoríme.

Čiže znovu oslovujem detail.

Meno človeka vyslovené s láskou a teplom v sebe ihneď vyvolá blízkosť. Naopak, ak niekoho oslovujeme a máme v sebe skrytý hnev či pohŕdanie, meno/slovo sa stáva zbraňou.  

Detaily priestoru okolo nás..

Nie jedno, aký priestor okolo seba vytvárame. Čistota, príroda, zeleň okolo nás často dokážu rýchlo evokovať pokoj. Stiesnené, preplnené priestory nás vnútorne často stresujú, doslova utláčajú.

Priestor má vlastnú pamäť. Nesie svoju vlastnú  kvalitu, ktorá nás ovplyvňuje. Priestor má energetickú silu. Skúsme si len všímať, kde sa nachádzame a ako s tým súvisia naše pocity.

Pretože znova platí, že priestor vytvárajú detaily. 

Detaily našich stravovacích návykov..

Nie je jedno, aká je naša strava. Ľahké jedlo ľahkosť aj prináša. Po ťažkom sa nedokážeme cítiť inak než ťažko. Sú to jemné energetické zmeny, ale poznáme ich všetci. Striedmosť a zvažovanie, čo kedy a ako jeme, nám s vekom prinášajú väčšinou väčšiu spokojnosť so sebou. Naopak, ak podliehame „zvodom“ danej chvíle a zmyslom, často prichádza vnútorné sklamanie a vinenie sa. Nenadarmo sa hovorí: „Si to, čo ješ“.

Rozdiel v tom, čo si obliekame...

Úvahu o oblečení tu prepojím s yogou. Počas cvičenia si ešte viac uvedomujeme, že naozaj záleží na tom, ako sa v našom oblečení cítime a čo nám umožňuje. To, čo krásne vyzerá, nie vždy spĺňa aspekt pohodlnosti. Často je viac ilúziou.

Zároveň som si často na yogovej podložke, na ktorej stojím dennodenne, uvedomila (možno takú našu ženskú 😅) skutočnosť, že v novom/inom oblečení sa aj inak hýbeme. Môj pohyb možno na pohľad vyzerá rovnako, avšak ja ho akosi INAK vytváram. Jednoducho naozaj nie je jedno, čo máme oblečené. A ani to, AKO to na sebe nosíme.  

Vízie, veľké projekty, sny a ďaleké a dlhodobé plány sú fajn a vytvárajú SMER a motívy našej cesty. Avšak to, čo žijeme tak naozaj – v absolútnej prítomnosti a v realite – to sú detaily, maličkosti, malé krôčiky. To veľké vytvárame PRÁVE z nich. Preto nie je jedno, aké sú.

Naše cesty sú vychodené chôdzou, kde na každom jednom kroku záleží. Toto zdanlivo jednoduché uvedomenie mi doslova mení život a jednotlivé chvíle.

Ďakujem za každý moment a za všetko, čo mi ho dovoľuje prežívať a preciťovať naplno. Netuším, či práve toto je zrelosť. Každopádne viem, že mi to pretvára životné situácie na také, ktoré sú namiesto obyčajných vzácne a drahé.

S láskou, nina 🤍