THE POWERLOGY PODCAST: Systemický prístup k životu

27.10.2021
·
POWERLOGY Nina Menkynová, Helena Ballová

THE POWERLOGY PODCAST: Psychológia, koučing a západný prístup k joge

V tomto podcaste sa na systemickú tému rozpráva Dušan Plichta (majiteľ a zakladateľ POWERLOGY) s Helenkou Ballovou (zakladateľkou ISPAK) a Ninou Menkynovou (terapeutkou, facilitátorkou)..

* Čo sú konštelácie, na akých princípoch fungujú.
* Ako ich vnímať ako 3-D mapu, alebo široký uhol pohľadu a nie ako ezoteriku.
* V čom nám táto skúsenosť zažiť a postaviť si konšteláciu môže byť pomáhajúca.
* Ako sa nám pomocou konštelácie môže uľaviť - v náročných situáciách v osobnom, rodinnom alebo firemnom fungovaní.

Príjemné počúvanie praje

nina 🤍