Za MIER sa bojovať NEDÁ (článok pre časopis Moja Psychológia, apríl 2022)

18.4.2022
·
Nina Menkynová

...zbraň privolá len zbrane. Útok útočenie. Čo sýtime, to žije...

VŠIMLI STE SI, ŽE..
.. čím viac ľudia kričia, tým viac strachov v sebe nosia?
KRIK býva väčšinou len zúfalou snahou o ventilovanie neistoty.

.. čím viac hnevu niekto ukáže, tým viac vlastného nešťastia v sebe skrýva?
HNEV sa často javí ako “prezlečená” vnútorná nespokojnosť.

.. čím viac introvertne a uzavreto sa niekto prejavuje, tým viac túži po kontakte a hĺbke vzťahu?
ODSTUP býva skôr neschopnosť sa priblížiť, vzťahovať.

.. čím viac ľudia potrebujú útočiť a ísť do konfliktov, tým sa cítia byť menší a slabší vnútri?
.. a že ak ten, kto je vyprovokovaný v konflikte do neho rýchlo vstúpi, chytá sa vlastne na hru “dvoch malých”..?
KONFLIKT býva len dobre ozbrojenou vojnou slabostí.

Získať prevahu, či moc však paradoxne nepomáha vyrásť.. PREVAHA je len demonštrovaná sila, nie ozajstná.

.. PASÍVNA (skrytá) AGRESIVITA, ktorá sa nie vždy dá rozoznať, pramení z vnútornej neslobody?
NESLOBODA vzniká, keď nevidíme možnosť voľby.

.. NADRADENOSŤ býva znakom nízkej sebaúcty.
Ako môžme uveriť v druhého, keď neveríme sebe?

LÁSKAVOSŤ je liekom. Liekom, ku ktorému máme prístup každý… Prajem nám užívať ho čo najčastejšie..

S láskou, nina