Práve prebieha
15.10.2022
8:00

Everybody yoga

Yogovať môže doslova každý. Yoga nepozná limity tela. To, čo nás v živote zastavuje, nie je telo ale naša myseľ a presvedčenia. Poďte ich spolu s nami trošku “poohýbať”. :) Vďaka Igor Stankovič za ukážku toho, že yogu absolútne nezaujíma vek. Vďaka Aďka Čagalová za živý dôkaz toho, že yogou môže krásne plynúť každý typ tela-či sme malí alebo veľkí, tenkí alebo silnejší. Yogovať môžu ľudia aj so zdravotnými obmedzeniami.