Práve prebieha

Twisty v sede

Rotačné pohyby v sede, kde je pestovaná a cibrená flexibilita a možno aj inakosť pohľadu na yoga-asany.